با متحدانمان روی جبران صادرات نفت ایران کار می کنیم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری