سیاست مسکو در قبال ونزوئلا تغییر نمی کند/حمایت اردوغان از مادورو

در حال انتقال به منبع خبر