شیری: شوت ترابی شبیه شوت های آقا کریم بود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری