حقی که از تالشی‌ها سلب شده است

گسترش شهرنشینی، وسعت فضاهای شهری و همچنین فشار برای ایجاد مسکن بیشتر، تغییراتی بر سطح زمین و محیط طبیعی ایجاد کرده، چنان که امروز کمبود فضای سبز به مهم‌ترین مشکلات شهرها تبدیل شده است البته یکی از معیارهای سنجش و تعیین شهرهای پایدار برخورداری از حداقل سرانه فضای سبز است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir