روحانی: برنامه ای برای دیدار با ترامپ ندارم

تابناک
در حال انتقال به منبع خبر