کنایه رئیس شرکت روس نفت: عربستان، صادرکننده ضعیف نفت است

الف
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری