فروکش تب کتاب‌های کمک‌درسی

کتاب‌هایی که هم در تعداد عناوین و هم در شمارگان و هم در فروش، همواره پررونق بودند اما امسال احتمالا به دلیل تعطیلی چندماهه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تاکید استادان و آموزگاران بر همان کتاب‌های درسی بابت این‌که بتوانند آموزش همان‌ها را به انتها برسانند، آمار انتشار کتاب‌های کمک‌درسی این‌قدر پایین آمده است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir