چه عواملی در رشد ۵.۴درصدی صنعت موثر بود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
همه ایران در کرج
همه ایران در کرج
همه ایران در کرج
همه ایران در کرج
لوگوی ایلنا ایلنا . . ( ۳۴)