سخنگوی دولت در نشست خبری: توافق با آژانس حامل پیامی روشن دال بر حسن نیت ما در فرصت دادن به دیپلماسی بود

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir