دستگاه های برگزیده خراسان شمالی در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری