پروژه های شاخص منطقه ۲۰ تهران

جمعی از اصحاب رسانه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ از پروژه های عمرانی شاخص منطقه بیست شهر تهران بازدید کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir