فیلم/ محل انفجار خودرو بمبگذاری شده در سوریه

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری