خداحافظی موقت رئال با مهاجم ۶۰میلیون یورویی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری