والدانو:”خرید نیمار مناسب نیست، رئال مادرید باید پست های دیگر را تقویت کند”

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر