مشارکت فعال مردم در خرید کالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی رسانه هاست

قم نیوز
در حال انتقال به منبع خبر