چین قطب برتر تولید جهان

چین برای یازدهمین سال متوالی موقعیت خود را به عنوان بزرگترین قطب تولیدی جهان حفظ کرده است و تقریباً 30 درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir