به ازای هرشعبه بانک گردشگری، یک مدرسه می سازیم/ تاکنون ۲۰مدرسه احداث شده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری