یمن می تواند پاسخ کوبنده ای به سعودی ها بدهد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری