ترامپ: ایرانی ها به زودی تماس می گیرند

صدای ایران
در حال انتقال به منبع خبر