پاسخ مخاطبان به سوال روز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

برخی مخاطبان شبکه خبر به پیش فروش بلیط های نوروزی در اواخر اسفند۹۹ پاسخ مثبت دادند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir