جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص برای بررسی لوایح پالرمو و CFT

جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پالرمو و CFT لوایح مرتبط با FATF به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور برخی از اعضای هیات دولت و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir