جبل الطارق دو افسر دیگر نفتکش ایران را بازداشت کرد

الف
در حال انتقال به منبع خبر