اعضای شورای همکاری خلیج فارس وابسته به چتر امنیتی آمریکا هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری