پیش بینی جمع آوری ۹ میلیارد تومان کمک های مردمی در جشن نیکوکاری

بابایی از پیش بینی جمع آوری ۹ میلیارد تومان کمک های مردمی در جشن نیکوکاری استان گلستان خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir