آغاز بازسازی میادین نفتی و گازی در رقه سوریه

نفت ما
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری