آغاز خرید توافقی و عرضه مستقیم محصول پیاز تولیدی جنوب کرمان توسط شبکه تعاون روستایی یزد

از اسفند ماه سال 1399خرید توافقی و عرضه مستقیم محصول پیاز تولیدی منطقه جنوب کرمان توسط شبکه تعاون روستایی استان یزد آغاز شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir