شورای امنیت کشور دسترسی دوباره به اینترنت را در برخی مناطق صادر کرده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری