به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای تامین نیازهای فوری تسهیلاتی مشتریان با ارائه طرح تسهیلات آنی،شرایط دریافت تسهیلات برمبنای سپرده را تسهیل کرد. براساس این طرح مشتریان و متقاضیان می توانند با افتتاح حساب سپرده مدت دار در بانک تجارت از ۶۰ الی۸۵درصد مبلغ سپرده واگذار شده را، بدون ضامن درکمتراز ۲۴ساعت، تسهیلات دریافت کنند. در طرح تسهیلات آنی بانک تجارت که در قالب عقد مرابحه با اقساط به انتخاب مشتری اعطاء می شود، حداکثر تسهیلات پرداختی ۳میلیارد ریال و نرخ سود علی الحساب تسهیلات حداقل ۴درصد محاسبه شده است. بانک تجارت در ماه های اخیر با توجه به نیازسنجی های انجام شده از مشتریان نسبت به طراحی طرح های تسهیلاتی با هدف ایجاد ارزش افزوده به دارایی های مشتریان و استفاده صحیح ازمنابع بانکی به منظور مولد سازی تولید داخلی اقدام کرده است.

رادیو سهام
در حال انتقال به منبع خبر