نزول شاخص دلار به قعر ۲ماهه

اتحادیه طلا
در حال انتقال به منبع خبر