امیر جهانشاهی: سربازان یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی کشور هستند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری