کرونا باعث قطع انگشتان یک مرد شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری