کودکان هلندی از ۴ سالگی مدرسه می روند اما در کنیا تحصیل کودکان اختیاری است!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری