آل طاها: پتروشیمی ها همچنان برای خروج از بورس، دست و پا می زنند

روزنامه رسالت
در حال انتقال به منبع خبر