۱۰ دستگاه اتوبوس جهت جابجایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد اختصاص یافت

بنا نیوز
در حال انتقال به منبع خبر