مرکز جامع خدمات سلامت تیموری حسن آباد یزد افتتاح شد/ تجهیزات و امکانات مورد نیاز تکمیل می شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری