تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز

الف
در حال انتقال به منبع خبر