مسکو اتهام واشنگتن را درباره معاهده آسمان های باز رد کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری