امیر قلعه نویی :پیشنهاد عدم جذب بازیکن خارجی جدی نیست

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر