در ستایش گلاب آدینه؛ کسی که شأن بازیگری را حفظ کرده است

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر