اولویت اصلی ما باید تحقق اجتماع اکو همراه با گسترش صلح و ارزش های غنی مشترک در منطقه باشد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری