صرافی Kraken مبلغ 10 میلیارد دلار سرمایه جدید، جذب کرد!

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir