10 هزار کرمانی در طرح ارزیابی وسع شرکت کردند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری