نماینده مجلس: تعداد دستگاه های خودپرداز در روستاهای کردستان افزایش یابد

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر