آنچه باید در کنار دولت قرار گیرد، توان قوای دیگر و به ویژه مردم است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری