توضیح و پوزش درباره توئیت منتشره درباره مناقشه آذربایجان و ارمنستان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری