برپایی بیمارستان های مجهز در عرفات و منا برای درمان زائران حج ۹۸

تیتربرتر
در حال انتقال به منبع خبر