اتصال 4 استان به شبکه ریلی در سال آینده/ افتتاح خط آهن خواف - هرات در ماه جاری

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری