مقاوم سازی بیش از پنج هزار مسکن روستایی در مهاباد

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر