آمریکا ۳۳ شهروند روسیه را تحریم کرد

تابناک
در حال انتقال به منبع خبر