احتمال جدایی نویر از بایرن قوت گرفت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری